Anlegg

ILH håndball har primært to haller til rådighet for trening og kamper/turneringer. Kamper og turneringer forsøkes hovedsakelig å avholdes i Kleivhallen. Holehallen bruks stort sett til treninger, men en sjelden gang vil det også bli lagt kamper dit.