Kleivhallen

Kleivhallen er en flerbrukshall. Det er oppmerket til håndball, basket, volleyball og innebandy. Hallen er kommunalt eid og drevet.

Adresse: Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva

Kleivhallen_Hole

 

Slik kommer du dit:

Ta av E16 ved Sundvollen. Kjør inn Dronningveien forbi Sundvolden Hotell og ca. 400 meter oppover. Hallen ligger i forbindelse med Sundvollen oppvekstsenter på høyre side.