Skjema / Instrukser

Her finner du diverse skjemaer og instrukser som benyttes for Holeværingen Håndball.

TRENER:
Sportslig Plan

Instruks trenere

Mal spillersamtale

LAGLEDER:
Instruks lagleder

REISEREGNING:
Mal reiseregning

KIOSK:

Covid-19-instruks-kiosk
Instruks kioskvakt

BILLETT:
Instruks billett

SEKRETARIAT:

Covid-19-instruks-sekreteriat
Instruks sekretariatet