Styret

Funksjon Navn E-post Telefon
Styreleder Guro Dragsten gurodragsten@yahoo.no 92205219
Materialforvalter Andreas Koksrud andreas@koksrud.no 99723212
Sekretær
Økonomi Radu Olsen radu.olsen@gmail.com 41638900
Webansvarlig Rune André Morthaug morthaug1@gmail.com 90622147
Sportslig leder Ellen Marie Fjelstad ellenfjelstad@hotmail.com; 97002861
Anleggsansvarlig Jørgen Haugen
Sponsoransvarlig Rune Solbakken rsolba@gmail.com 94804366

Rollene i håndballstyret er besatt for sesongen 2019-2020. Har du lyst på en rolle, forslag til fremtidige kandidater, evt. ønsker å bidra på noen måte, ta kontakt med en i styret eller send en e-post til handball@ilh.no.