Holehallen

Holehallen er først og fremst en håndballhall, men brukes også til andre aktiviteter. Hallen er eid og drevet av Holeværingen.

Adresse: Trongmoen 41, 3530 Røyse

Holehallen_Hole

Slik kommer du dit:

Ta for eksempel av ved Steinssletta på E16, inn på Selteveien. Følge Selteveien til du kommer til Fv158 – Røyesveien. Ta til høyre og følg veien til du kommer til avkjøring Trongmoen. Hallen ligger et par hundre meter inn veien, med innkjøring ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage.