Organisasjon

Holeværingen Håndball er organisert som en egen gruppe under idrettslaget Holeværingen. Håndballgruppen har eget styre som administrerer budsjettet for gruppen, treningstider, rekruttering, turneringer, samlinger, osv.