Årsmøte for Holeværingen håndball

Årsmøte for IL Holeværingen Håndball avholdes i Kleivhallen 4. mars 2019 k. 18.30.

AGENDA:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av sakslisten
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap 2018 – vi gjennomgår hva pengene i håndballgruppa går med til
  7. Budsjett 2019
  8. Valg

På valg:
Anleggsansvarlig/beach: Jørgen Haugen kandidat (G11)
Sekretær: ingen kjent kandidat
Webansvarlig: ingen kjent kandidat
Vara: Håkon Tandberg kandidat (G11)

Ikke på valg:
Leder – Guro Dragsten
Økonomiansvarlig – Radu Olsen
Sportslig leder – Ellen Marie Fjelstad
Materialforvalter – Andreas Koksrud
Sponsoransvarlig/dugnadsansvarlig: Rune Solbakken

Alle idrettslagets medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet.