Oppdaterte treningstider for håndballen

Time

Det er foretatt enkelte endinger i tidligere publiserte treningstider. Oppdaterte treningstider er lagt ut på håndballsidene. For mer informasjon og oppdatert oversikt se følgende link:

https://handball.ilh.no.godtsagt.dev/treningstider/