Ringeriksmaraton – Informasjon til håndballforeldre

FORELDRE: HOLD AV DATOEN 17. august 2019

RingeriksmaratonLogo

Håndballgruppa i Holeværingen er så heldige å få være teknisk arrangør for Ringeriksmaraton i Hole-traseen igjen. Dette er en viktig dugnad for håndballgruppa som gir oss svært viktige inntekter.

Dugnaden gir oss mulighet til å holde treningsavgifter lave, bidra med penger til cuper, drakter/utstyr og tilskudd til sosiale tilstelninger, etc. I 2018 fikk vi ros av arrangøren Ringerikes Blad for meget godt gjennomført arrangement. Dette er takket være dedikert og bred innsats fra alle foreldre i klubben. TUSEN TAKK!

Vi sier i fra så tidlig for at alle skal være forberedt. Noen skal kanskje løpe selv også. Det er mulig hvis man har en av de siste etappene og sier ifra på forhånd, ellers må man sikre en stedfortreder. Når det er sagt så er det mange som har vært med tidligere, og synes dette er så moro at de tar med hele familien på denne dagen. For dette er jo bare GØY!

Vi trenger opp mot 100 funksjonærer til å bemanne alle postene vi har i løypa. Det betyr at vi må stille med ca. 1 forelder per spillende barn. Dugnaden består av å bemanne poster på start, 1. veksling, 2. veksling og 2 stk. drikkestasjoner. Vi har også ansvar for bemanning av trafikkposter langs løypetraseen, fra Herredshuset i Hole til Norderhov kirke.

Lagledere vil få beskjed om å sikre tilstrekkelig mannskaper på postene. Vær så snill å respondere raskt på dette. Lagleder ønsker å benytte tiden på barnas beste og ikke hente inn ekstra mannskaper.

Hilsen ansvarlig for Ringeriksmaraton i ILH.

Rune Solbakken og Jørgen Moe

ilh-logo-rett-300x259